O NAS

Nasz zespół

OPTIMUM Konsorcjum Księgowo-Podatkowo-Prawne to stale współpracujący ze sobą Specjaliści:

 

 

Marta Bącler

Księgowa

Marta Bącler posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie księgowości prowadzonej dla profesjonalnego biznesu oraz osób fizycznych, biegle włada językiem angielskim. Obsługę księgową świadczy również w ramach ABAK TAX Kancelaria Podatkowa Danuta Bącler, Marta Bącler,Grzegorz Bącler s.c. 

Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr wpisu: 22595/2008

Paweł Pulka

radca prawny

Świadczy pomoc prawną w szerokim spektrum problematyki prawnej. Specjalizuje się w problematyce ochrony danych osobowych „RODO” (doświadczenie wynosząc z wdrażania RODO wśród licznych klientów biznesowych), prawie autorskim oraz prawie własności przemysłowej, a także prawie kontraktowym. Wspiera i doradza przedsiębiorcom z sektora e-commerce. Biegle włada językiem angielskim.

Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu pod nr: WR-3416

Katarzyna Warda

doradca podatkowy

Posiada ogromne doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla profesjonalnego biznesu, tak w zakresie problematyki krajowej, jak i zagranicznej oraz transgranicznej. Biegle włada językiem niemieckim.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych – nr wpisu: 02744

Franciszek Figiel

radca prawny

Świadczy pomoc prawną w szerokim spektrum problematyki prawnej. Specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych (doświadczenie wynosząc z wieloletniej obsługi prawnej świadczonej w 4 Regionalnej Bazie Logistycznej w Wrocławiu, licznych spraw klientów biznesowych oraz kilkudziesięciu występów przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie) oraz postępowaniach sądowych. Biegle włada językiem angielskim.

Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu pod nr: WR-2963