OFERTA

OPTIMUM Konsorcjum Księgowo-Podatkowo-Prawne, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, odpowie na każdą propozycję współpracy, dostosowując jej warunki i zasady do Państwa potrzeb.

Przykładowo wskazujemy na dwa modele współpracy:

  • okazjonalny – polegający na każdorazowym kosztorysowaniu usługi, bazując na koniecznym nakładzie pracy i skali ryzyka naszych Specjalistów;
  • stały – oparty na miesięcznym abonamencie bądź umowie ramowej, zawierającej mechanizm wyceny świadczonych usług.

 

W każdym z powyższych modeli świadczone są usługi przez wszystkich, bądź tylko niektórych Specjalistów wchodzących w skład Konsorcjum.

Obsługa prawna firm

Poza odzyskiwaniem należności Kancelaria zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę prawną. Liczne regulacje i ciągle zmieniające się prawo potrafią spędzać sen z powiek. Kancelaria dba o to, aby jej Klienci nie musieli obawiać się, czy poradzili sobie z obowiązującymi przepisami.

Stała obsługa. Polecamy nawiązanie bliskiej współpracy poprzez stałą obsługę prawną. Na zasadzie usługi abonamentowej nasi Klienci mogą szybko zasięgnąć porady prawnej u radcy prawnego, a także uzyskać pomoc w sporządzeniu wszelkiego rodzaju pism do kontrahentów oraz instytucji państwowych. Główną korzyścią dla Klienta jest stały dostęp do eksperckiej wiedzy pracowników Kancelarii. Przepisy Polskiego prawa zmieniają się tak często, że ciężko zawsze być na bieżąco. Współpracując z nami żadna nowość Cię nie zaskoczy. Odpowiednio wcześnie poinformujemy Cię o zmianach i pomożemy się do nich dostosować.

Antywindykacja. Dzwonią do Ciebie już od samego rana mimo, że według Ciebie nie mają ku temu żadnych podstaw? Firmy windykacyjne potrafią być uciążliwe. Zwykle jednak zmieniają swój ton, gdy z drugiej strony słuchawki odzywa się radca prawny. Zaczniemy od sprawdzenia, czy w świetle posiadanych dokumentów roszczenia drugiej strony rzeczywiście są zasadne i w zależności od naszej opinii zaproponujemy dalsze rozwiązania. Jeżeli doszło do nadużyć – płynnie przejdziemy z obrony do ataku. Jeżeli nie – pomożemy Ci wynegocjować korzystną ugodę.

Sporządzanie umów. Ustna umowa to w świetle polskiego prawa ważna umowa, ale taka forma kontraktowania bardzo utrudnia sprawne dochodzenie wierzytelności. Należy zadać sobie pytanie: co stanie się,  jeśli kontrahent okaże się nieuczciwy i nie będzie respektował wcześniejszych ustaleń? Umowy na piśmie sporządza się przede wszytkim na czas wojny, a nie pokoju. Po co ryzykować i narażać się na utratę korzyści? Po co utrudniać sobie udowodnienie rzeczywistej treści zawartego kontraktu? Kancelaria zidentyfikuje rodzaj stosunku prawnego, który nasz Mocodawca zawiera ze swoim kontrahentem i sporządzi profesjonalną umowę cywilnoprawną maksymalnie zabezpieczając interesy Klienta. Sprawdzimy także kontrakty, które sporządzone zostały przez drugą stronę.

Regulaminy dla internetowych usługodawców. Każdy przedsiębiorca świadczący usługi poprzez internet ma obowiązek posiadać regulamin, a wciąż zmieniające się ustawy szczegółowo określają, co powinno się znaleźć w jego treści. W przypadku odrobiny nieuwagi internetowy przedsiębiorca może narazić się na kosztowne postępowanie administracyjne. Kancelaria przygotowuje regulaminy dopasowane do potrzeb Klienta i spełniające wszelkie przewidziane w prawie konsumenckim wymogi. Nasze regulaminy zabezpieczają naszych Klientów w możliwie najwyższym stopniu.

Ochrona danych osobowych. Każda firma przetwarza dane osobowe, co powoduje konieczność wdrożenia odpowiednich procedur i zabezpieczeń, a także posiadania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. „RODO” – rozporządzenie UE, które wprowadziło bardzo daleko idące zmiany w zasadach ochrony danych osobowych. Kancelaria pomoże być „RODO ready” i dobrze przygotować się do nowego stanu prawnego. Udzieliliśmy kompleksowego wsparcia już kilkudziesięciu firmom. Nie tylko przeprowadzamy audyt oraz przygotowujemy odpowiednią „papierologię”, ale przede wszystkim do samego końca wspieramy naszych klientów podczas wdrażania nowych procedur, wyjaśniając im prostym językiem wszelkie zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Odszkodowania. Nierzetelny kontrahent nie wywiązał się ze swojej części umowy, przez co poniosłeś szkodę? A może jakaś inna osoba, firma lub instytucja swoim niezgodnym z prawem działaniem doprowadziła do powstania negatywnego dla Ciebie skutku? Kancelaria pomoże Ci w ustaleniu wielkości szkody oraz będzie Cię reprezentować w postępowaniu mającym na celu uzyskanie odpowiedniego odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Obsługa osób fizycznych

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób fizycznych. Udzielamy porad prawnych i reprezentujemy naszych klientów przed osobami trzecimi, różnego rodzaju firmami oraz instytucjami, a także organami administracyjnymi oraz sądami.

Jeśli poniosłeś szkodę, pomożemy Ci uzyskać odpowiednie odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Możemy także reprezentować Cię w sprawach przeciwko ubezpieczycielom, którzy zaniżają wypłacane odszkodowania, bądź bezzasadnie odmawiają ich przyznania. Wiemy w jaki sposób działają, a dzięki temu potrafimy zmotywować ubezpieczycieli do wypłaty możliwie najwyższego świadczenia.

Zajmujemy się prawem rodzinnym. Prowadzimy sprawy rozwodowe oraz alimentacyjne. Udzielamy także wsparcia w zakresie podziału majątku wspólnego małżonków.

Prawo spadkowe. Pomożemy Ci w sprawnym przeprowadzeniu postępowania spadkowego. Wyjaśnimy Ci zasady dziedziczenia, a także przybliżymy reguły dotyczące zachowku. Możemy również wspomóc Cię w jego uzyskaniu. Ponadto prowadzimy postępowania dotyczące działu spadku, w szczególności wtedy, gdy między spadkobiercami nie ma zgody co do sposobu podziału majątku spadkowego.

Upadłość konsumencka. W dzisiejszych czasach niezwykle łatwo jest wpaść w spiralę długów. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego też świadczymy pomoc prawną w zakresie oddłużania osób fizycznych. Upadłość konsumencka to instytucja, która umożliwia zadłużonym obywatelom wyjście na prostą drogę. Bardzo często może być ona jedynym korzystnym rozwiązaniem dla dłużnika.